Twitter RSS Reset

Top 5 feiten over depressiviteit

Depressiviteit is een echte en tegelijkertijd goed te behandelen ziekte. Het begrijpen van onderstaande 5 feiten over depressiviteit kan een aanzet geven tot het veranderen van je leven of dat van een ander die aan depressiviteit lijdt.

Depressiviteit is meer dan alleen somberheid
Somberheid hoort zoals zovele gemoedstoestanden bij het mens zijn. Het kan een logische reactie zijn op de omstandigheden waar je in zit en is over het algemeen tijdelijk of wordt regelmatig afgewisseld met andere gemoedstoestanden. We zijn allemaal weleens een keer somber gesteld maar zodra er dan iets vrolijks gebeurt kan ons gemoed direct positief omslaan. Bij depressiviteit daarentegen is er sprake van dat depressieve mensen geen enkele zin meer hebben in de dagelijkse gang van zaken, continu somber zijn en dat deze emotionele staat weken achtereen aanhoudt. Daar komt bij dat deze depressieve houding vaak van het ene op het andere moment is opgetreden en haaks staat op de normale emotionele staat van de persoon die aan depressies lijdt.

Depressiviteit heeft niet altijd een aanwijsbare reden
Soms is er een duidelijk aanwijsbare reden waarom iemand depressief is geworden – zoals het verlies van een geliefde of een baan – maar met een klinische depressie hoeft dat niet altijd zo te zijn. Ook mensen bij wie het leven voor de wind gaat en alles mee hebben kunnen lijden aan depressiviteit zuiver omdat de chemische verbindingen in de hersenen die verantwoordelijk zijn voor onze gemoedstoestand uit balans zijn geraakt met depressiviteit als gevolg.

Kinderen zijn niet immuun voor depressiviteit
Hoewel er een soort mythe bestaat over de jeugd alsof het een tijd van onbezorgdheid is, is het wel degelijk mogelijk dat kinderen kunnen lijden aan depressiviteit. Kinderen hebben dan wel niet dezelfde zorgen als volwassenen zoals zorgen over financien, relationele problemen of werkgerelateerde problemen, maar ook bij kinderen kan een hormoononbalans depressiviteit veroorzaken bijvoorbeeld tijdens pubertijd en kinderen worstelen vaak met problemen zoals pesten op school en acceptatie of gebrek daaraan door leeftijdgenootjes.

Depressiviteit is een echte ziekte
Iemand die lijdt aan depressiviteit is niet gek en ook niet zwak. Zoals gezegd kan depressiviteit worden veroorzaakt door een onbalans van chemische verbindingen en hormonen. In zo’n geval is er dus duidelijk sprake van een fysiek aanwijsbare ziekte.

Depressiviteit is goed te behandelen
Wanneer u lijdt aan depressiviteit is dat niet het einde van de wereld. Er zijn zowel voor depressiviteit met een psychische oorzaak alsook voor depressiviteit met een fysieke oorzaak hele goede behandelingen. Voor de één een psychologische behandeling en voor de ander een behandeling met goed werkende medicijnen.
Bent u depressief of vermoed u dat iemand in uw omgeving last heeft van depressiviteit? Blijf daar dan niet mee rondlopen maar neem contact op met uw huisarts die u kan doorverwijzen naar een psycholoog die u zowel met een psychologische behandeling of met de juiste medicijnen kan helpen om uw depressie te overwinnen.

Niemand heeft nog een vraag gesteld

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Stel hier een vraag hier met onderstaand formulier
Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoordt.