Twitter RSS Reset

Commercialisering van de criminaliteitsbestrijding

Criminaliteit oplossen door burgers en bedrijven te belonen voor het aandragen van sluitend bewijsmateriaal. Dit is de oplossing voor veel zaken die blijven liggen en waar nooit een arrestatie in word verricht.

De politie heeft het druk met surveilleren en reageren op acute incidenten. De recherche heeft het druk met grote zaken zoals moord en allerlei vormen van verboden handel en oplichting. Geen wonder dat er een heleboel zaken onopgelost blijft als het gaat om bijvoorbeeld vandalisme, straatroof, autoinbraak en andere vormen van kleine criminaliteit. De politie heeft er gewoon de mankracht niet voor om deze zaken te rechercheren en op te lossen.

Langzaam maar zeker begint ook de politie door te krijgen dat het toch wel erg handig is als de burger zich actief bemoeit met het opsporingproces. Een programma als Opsporing Verzocht levert al tijden bruikbare tips in zaken die vast zitten en ook het SMSalarm waarbij burgers via SMS verzocht word hun ogen open te houden als er in een bepaalde wijk iets gebeurt is helpt politie steeds meer zaken op te lossen. De burger kan voor de politie dus een waardevolle bron van bewijzen en ooggetuigen vormen.
Nu heb ik iets bedacht waarvan ik denk dat de samenleving er een stuk plezieriger van word als het word ingevoerd, namelijk de commercialisering van de criminaliteitsbestrijding. Met andere woorden u als burger word beloont als u sluitend bewijs levert (de gouden tip) waardoor iemand veroordeeld kan worden voor een strafbaar feit. Voorbeeld?
In een bepaalde straat in Den Haag worden met enige regelmaat auto’s opengebroken en de eigenaren bestolen. De politie heeft niet de mankracht om constant te posten met als gevolg dat de autokraken gewoon doorgaan. U als bewoner van de straat zet uw webcam in het raam en filmt een van de autokraken terwijl het gebeurt. De dief word gepakt en veroordeeld voor de kraak en de rechter veroordeeld de man behalve tot gevangenisstraf ook tot het betalen van een boete van duizend euro die u dan ontvangt als beloning voor het aanleveren van sluitend bewijs in deze zaak.
Op deze wijze is het voor burgers zeer interessant om met hun de camera van hun mobieltje in de aanslag een sociale controle te vormen waar de plegers van kleine of grote criminaliteit heel ernstig last van gaan hebben. Daarnaast is het ook voor recherchebureaus en beveiligingsbedrijven commercieel interessant om zich met de criminaliteitsbestrijding bezig te gaan houden. Zij laten zich nu nog uitsluitend betalen door opdrachtgevers maar wanneer de criminaliteitsbestrijding gecommercialiseerd is dan zullen zij ook uit eigen beweging overtreders opzoeken en bewijslast vastleggen. Het aantal openstaande zaken dat onder kleine criminaliteit valt kan zo ernstig worden teruggedrongen wat de samenleving weer ten goede komt.

Niemand heeft nog een vraag gesteld

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Stel hier een vraag hier met onderstaand formulier
Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoordt.